koszonto

Köszöntjük a Semmelweis Innováció Ügyfélszolgálatán!

Az Innovációs Igazgatóság elkötelezett olyan programok indítása mellett, amelyek mérhetően növelik a Semmelweis Egyetem versenyképességét. A Technológia-Transzfer Iroda [TTI] célja az Egyetemen keletkező kutatási eredmények tudományos és üzleti hasznosításának támogatása.

bring-your-data-to-life

Küldetésünk

Innovatív gondolkodásmód elterjesztése és az Egyetem szellemi vagyonának gyarapítása, védelme, reálgazdaságban történő hasznosítása a piaci szereplőkkel együttműködő Innovációs Ökoszisztéma keretében.

techone

A TECHNOLÓGIA-TRANSZFER FOLYAMAT

Az Innovációs Ökoszisztéma a globális tér összetett innovációs folyamtrendszere, amelybe a Semmelweis Egyetem három ponton kapcsolódik.

Az első találkozási pont, amelyben kutatóink külső vagy belső kezdeményezésre, kutatási programok szerint végeznek alap- és alkalmazott kutatásokat. A kutatásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket, hazai vagy nemzetközi pályázatokból, támogatásokból, ipari vagy pénzügyi partnerek bevonásával, saját Innovációs Alapunkból, némely esetben non-profit szervezetek közreműködésével biztosíthatjuk. A pályázatok szervezését és a kutatások nyilvántartását a pályázati munkacsoport magas szakmai színvonalon látja el.

100

nyertes pályázat


15.6

milliárd HUF


2

millió EUR

 

EFOP | VEKOP | NVKP | OTKA | H2020 | 3. HEALTH PRPGRAM | HCEMM | NAP | SECURE | ÚNKP

A sikeres kutatásokat követi az a folyamat, amelyben az új kutatási eredményeket eljuttatjuk a tudományos és üzleti partnereinkhez. A Technológia-Transzfer Iroda a kutatási eredményeket felméri, elektronikus rendszerben rögzíti, katalogizálja, újdonságkutatást, piackutatást végez, pozícionálja és gondoskodik az iparjogvédelmi eljárás megindításáról. Miután az előzőekben leírt feladatokkal elkészült, hasznosítási tervet készít elő, amelyben vázolja a hasznosítás módjait, pl. licencbe adás, átruházás, spin-off vállalkozás létrehozása, esetleg egyetemen belüli hasznosítás, és ezek mellé rendeli a lehetséges forrásokat, úgy, mint pályázatok, Bionikai Innovációs Központ, Innovációs Alap, piaci szereplők. A kommunikáció és információáramlás megkönnyítésére on-line ügyfélszolgálatot hoztunk létre, ahol készséggel állunk kutatóink és partnereink rendelkezésére.

A harmadik fázis az üzletfejlesztés, ahol a kutatási eredményekre épülő üzleti tervek kidolgozása és megvalósítása történik. Mindez magában foglalja a versenyképes és fenntartható üzleti stratégia kiválasztását az ipari és pénzügyi partnerek felkutatását, a kapcsolatfelvételt, tárgyalások szervezését, majd ezt követően a hasznosítási szerződések kidolgozását és az erőforrások telepítését is. Ezt követően kerül sor a termék- vagy szolgáltatásfejlesztésre, prototípus készítésre és végül a kommercializálásra. Célunk, hogy a lehető legtöbb kutatási eredmény piaci hasznosításra kerüljön, az elérhető legelőnyösebb formában.

technologia-transzfer-iroda

Technológia-Transzfer Iroda

 

 

19

futó projekt

10

fenntartott szabadalom

7

új bejelentés

techtranszfer

A folyamat legfontosabb lépéseit a következőkben foglaljuk össze:

1 KUTATÁS

Alap és alkalmazott kutatások hazai és nemzetközi finanszírozással

Közel 1400 oktató, kutató és PhD hallgató dolgozik azon, hogy újszerű és hatékony orvostudományi megoldásokat fejlesszen az egészségügyi szektor számára. Az alap- és alkalmazott kutatások finanszírozása hazai és nemzetközi [főleg EU-s] forrásokból történik, melynek megszervezéséhez tanácsokat és gyakorlati segítséget nyújt az Innovációs Igazgatóság Pályázati Csoportja.

2 KAPCSOLAT

Folyamatos kapcsolattartás az üzletileg hasznosítható fejlesztések azonosításáért

A TTI hatékony kommunikációs csatornákat [ügyfélszolgálat, interaktív honlap] működtet, és lehetőség szerint már a kutatási projekt kezdetétől fogva kapcsolatban áll a kutatócsoporttal. A technológia menedzserek gondoskodnak arról, hogy az információáramlás zökkenőmentes legyen a kutatók, az Innovációs Igazgatóság és a további együttműködő partnerek között, folyamatosan keresik a tudományosan és üzletileg hasznosítható fejlesztéseket.

3 BEJELENTÉS

Kutatói bejelentés a hasznosítható fejlesztésről a TTI felé

A kutatási eredmények bejelentése a Találmánybejelentő Lapon [TBL] történik. A technológia menedzser ellenőrzi a kutatási program vezetője által benyújtott TBL-t, és amennyiben megfelel az előírásoknak, visszaigazolja az átvételt és megnyitja a projektmappát.

4 ÉRTÉKELÉS

A találmány egyediségének, szabadalmazhatóságának, hasznosíthatóságának felmérése

A bejelentést követően a TTI technológia menedzserei háttérelemzést végeznek a projekt felmérésére. Kvalitatív kutatással, adatbázis-elemzéssel, orvos-közgazdász szakértők bevonásával vizsgálják a tudomány állását, a szabadalmazás lehetőségét, a piaci környezetet, majd elkészítik a hasznosítás lehetőségeit ismertető döntéselőkészítő dokumentációt.

5 DÖNTÉS

ETTB döntés a projekt befogadásról és a költségek biztosításáról

Az Egyetemi Technológia-Transzfer Bizottság [ETTB] az Egyetem tudományos döntéshozó szerve, amely a Technológia-Transzfer Irodától kapott összefoglaló alapján határoz az egyes projektek befogadásáról, a szellemitulajdon védelméről és a költségek biztosításáról.

6 ÜZLETI TERV

A TTI részletes terve a kutatási eredmények hasznosításáról

Kedvező határozat esetén az Innovációs Igazgatóság üzletfejlesztői a kutatási eredményre szabott egyedi, versenyképes hasznosítási stratégiát és pénzügyi tervet dolgoznak ki ipari vagy pénzügyi partnerek bevonásával.

7 HASZNOSÍTÁS

A hasznosítási folyamat irányítása és a kutatók javadalmazása

Szerződéskötést követően elindul a termék- illetve szolgáltatásfejlesztés, majd a prototípus tesztelését követően a kereskedelmi forgalomba helyezés. A pénzügyi eredmények átruházással, licencbe adással, spin-off vállalkozáson keresztül realizálódnak, melyekből a kutatási programban részt vevők a hasznosítási szabályok és szerződések rendelkezései szerint, eseti jelleggel vagy időszakos elszámolás alapján részesülnek.

kerdesevel

Kérdésével keresse technológia menedzser munkatársunkat

levélben, telefonon, vagy chat alapú ügyfélszolgálatunkon!

kozossegi-oldalaink

Közösségi oldalaink

Kövessen bennünket informális csatornáinkon, ahol bepillantást nyerhet a Technológia-Transzfer Iroda hétköznapjaiba!

 

YouTube

Facebook

Instagram

 

partnereinknek

Galéria

 

Kapcsolat